Υπηρεσίες σε εργοστάσια και οίκους του εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τις πωλήσεις των προϊόντων τους στη χώρα μας. Γνωρίζοντας καλύτερα τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, τους βοηθάμε να προσαρμοστούν αμεσότερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πελατών.

Η καλή γνώση της αγοράς μας επιτρέπει να επισημαίνουμε γρήγορα και άμεσα στο εργοστάσιο τους εισαγωγείς που ενδιαφέρονται για τα είδη τους κι έτσι δεν χάνουν χρόνο. Κάποια από αυτά που μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι μπορούμε να τους παρέχουμε είναι τα εξής:

  • Καλή επικοινωνία
  • Δέσμευση
  • Συμβουλές για την ελληνική αγορά
  • Ενημέρωση για την κίνηση της ελληνικής αγοράς
  • Καλή οργάνωση των παραγγελιών τους
  • Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία για τους εισαγωγείς που τους γνωρίζουμε